Domů Stavba a rekonstrukce Zvolíte střešní okno nebo vikýře? (2. část)

Zvolíte střešní okno nebo vikýře? (2. část)

Aby bylo bydlení pod střechou zdravé a pohodlné, je třeba v něm zajistit dostatek světla, ale i schopnost eliminovat ho, čerstvý vzduch a kontakt s exteriérem.

Stín a vzduch

Střešní okna třeba i stínit. Efektivní je jen vnější stínění, které zabrání průniku tepla oknem. Jakýkoliv vnitřní doplněk je spíše estetická záležitost. Pokud již projde teplo přes sklo, žádná interiérová roleta mu nezabrání projít do interiéru. Venkovní markýza ze skelného vlákna obaleného plastem sníží teplotu v místnosti o 6 ° C, venkovní roleta z hliníkových lamel vyplněných tepelnou izolací až o 7 ° C.

Efektivní řešení je i zasklení proti přehřívání, které propustí do interiéru jen 30 procent tepelného záření, a také domácí automatizace. Ta během vaší nepřítomnosti řídí větrání a stínění tak, abyste měli po návratu domů optimální teplotu a čerstvý vzduch. Kromě střešních oken lze elektricky ovládat markýzy a venkovní rolety. Při tom všem celkově spotřebujete mnohem méně energie, než vyžaduje klimatizace stejně velkého prostoru.

Zvětší prostor

Vikýře můžete použít na všechny typy a sklony střech. Je to konstrukce, která vystupuje z roviny střechy, rozšiřuje a zvětšuje vnitřní prostor pod ní a umožňuje osazení oken nebo dveří. Svým tvarem a velikostí ovlivňuje celkový architektonický výraz domu. Z hlediska osvětlení se vikýře chovají jako klasické okna a intenzita osvětlení klesá se vzdáleností od okna. Pokud bude okno ve vikýři stejně velké jako v přízemí, prosvětlení bude určitě dostačující.

Vikýř je vystaven menší klimatické zátěži jako střešní okno, ale jeho osazení ve střešní rovině je velmi pracné. Tvar a umístění vikýře ovlivňuje světlá výška místnosti, výška parapetu, rozměry okna a architektonický záměr ze strany interiéru a exteriéru.

Nejjednodušší vikýř můžete osadit mezi dvě sousedící krokve, širší nebo průběžný vikýř proběhne přes dvě a více krokevních polí. Může být umístěn tak, že jeho přední stěna lícuje s  obvodovým zdivem nebo je zapuštěná a zatěžuje stropní konstrukci. Alternativou je přerušení střechy před vikýřem a vytvoření malého balkonu nebo alespoň francouzského okna. Pokud je stěna vikýře zapuštěna dovnitř dispozice natolik, že vzniká střešní terasa, vikýř se mění na okno či dveře na terasu v zářezu střechy.

Něco speciálního

Všude tam, kde nelze dostat denní světlo okny v šikmém střešním plášti, imituje jejich funkci světlovod. Skládá se ze tří na sebe navazujících částí – rámu s pevným zasklením umístěným ve střeše , ohebného tubusu a difuzéru, který rozptyluje světlo po místnosti. Vhodný je na šikmé střechy se sklonem od 15 do 60 stupňů.

Množství světla, které přivede světlovod, závisí na délce tubusu i od orientace střechy vzhledem ke světovým stranám. Proto je optimální umístit jej na nejvíce osluněnou část střechy, jižní až západní stranu. Osvětlení ovlivňují i vnější světelné podmínky. Obecně platí, že jeden světlovod postačí na osvětlení místnosti velké 9 až 10 čtverečních metrů.

Žádné komentáře

Napsat komentář