Domů Stavba a rekonstrukce Stavba zděného domu

Stavba zděného domu

Důvěřujete jen zděné stavbě? Dům v energeticky pasivním standardu se dá postavit i tímto osvědčeným způsobem.

V úvahu však mohou přijít jen staviva s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. V nabídce jsou různé materiály, nejčastěji se rozhoduje mezi vápeno-pískovými a pórobetonovými tvárnicemi respektive keramickou děrovanou cihlou.

Vápenopískové

Takové bloky jsou velmi únosné, což dovoluje postavit nosné konstrukce s menší tloušťkou. Už i 17,5-centimetrovou vápeno-pískovou cihlu můžete použít na stavbu obvodové stěny. Ve svislých dutinách, kterými se vylehčit tyto tvarovky, se dají táhnout instalace, čímž se vyhnete drážkování. Pro vyšší hmotnost je však problematická manipulace s většími prvky. To vyřeší malý jeřáb.

Pórobeton

Naopak, s pórobetonem se snadno pracuje, protože má menší hmotnost jako vápenopískové bloky, dokonce i jako cihla. Dá se bez problémů řezat a sekat. Díky homogenitě nepředstavuje drážkování na vedení instalací problém. Nevýhoda je vysoká zabudovaná vlhkost z výroby. Pórobetonové tvárnice se expedují s vysokou vlhkostí, která se však po zabudování odpaří. Z pórobetonu můžete postavit celou hrubou stavbu, dokonce i střešní konstrukci.

Pasivní cihla

Na trhu najdete i keramické tvarovky s dutinami vyplněnými tepelněizolačním materiálem, které svými výbornými tepelněizolačními vlastnostmi vyhovují i ​​jako jednovrstvé zdivo, což znamená, že omítnutá stěna z takového materiálu splňuje pasivní standard i bez zateplení. Zkušenosti z praxe však dokazují, že lepší volba je vícevrstvé zdivo sestávající z nosné masivní části a vrstvy vnější tepelné izolace.

Při jednovrstvé stěně totiž velký problém představuje nedodržení správné technologie zdění. Následkem je vznik tepelných mostů při chybných detailech, například při špatném provázání zdiva či kladení cihel nesprávně na sraz. Předností cihly je, že dobře akumuluje teplo a má příznivé difuzní parametry. Díky přirozené regulaci vlhkosti vzduchu vytváří příjemné mikroklima v interiéru. Nevýhoda však je, že nemá stejné vlastnosti ve všech směrech. Navíc se komplikovanější opracuje a těžké je i vedení instalací.

Speciální zacházení

Pasivní standard nelze dosáhnout klasickým zděním. Jednotlivé prvky je třeba zdít na tenkou ložnou spáru, což zaručuje vynikající tepelný odpor stěny. Zmenšením podílu malty ve zdivu se totiž zlepšují jeho tepelněizolační vlastnosti. Na spojování tvárnic se používá tepelněizolační malta nebo speciální pěna. Spáry vyplněné běžnou maltou by představovaly tepelný most. S tímto typem zdění můžete mít hrubou stavbu hotovou za krátký čas, srovnatelný s montováním domu. S ušetřeným časem navíc šetříte i náklady. Pokud si zvolíte pěnu, pracovat možná dokonce i v zimě za minusových teplot. Avšak zdivo vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu v porovnání s pěnou má vyšší pevnost. Při zdění třeba obzvlášť dávat pozor na založení první vrstvy zdiva, aby byla výškově přesná.

Jaký materiál je nejvhodnější pro stavbu zděného pasivního domu?

Nelze vyloučit ani jeden, protože energeticky pasivní dům lze postavit z jakéhokoli stavebního materiálu. Avšak při výběru je třeba zohlednit nejdůležitější kritéria pasivního standardu. Z hlediska tepelněizolačních vlastností a vzduchové nepropustnosti je jasný vítěz pórobeton, protože jde o homogenní materiál bez děr. Výborně se používá při řešení tepelných mostů.

Nevyznačuje se však dobrými akustickými vlastnostmi. Alternativa jsou vápenopískové cihly, které jsou velmi pevné a masivní. Mají takovou nosnost, že už cihly o tloušťce 17,5 cm se dají použít na obvodové nosné stěny, čímž získáte větší užitnou plochu. Plus jsou i výborné akustické vlastnosti a také nejlépe regulují vlhkost v interiéru. Oproti pórobetonu se však s nimi o něco těžší manipuluje na stavbě. Při obou materiálech samozřejmě třeba počítat se zateplením.

Pokud již polystyrenem, tak šedým.  Výhodou masivní zděné stěny v porovnání s montovanou je dobrá akumulace tepla. V zimě brání rychlému vychladnutí domu, v létě přehřátí. I z hlediska vzduchotěsnosti je méně problémová, musí však být omítnutá vnitřní omítkou bez trhlin. Volbu zdicích tvárnic třeba raději nechat na odborníka. Vhodnost konkrétního staviva projektant ověřuje výpočtem pomocí softwaru PHPP – Passivhaus-Projektierungspaket.

Žádné komentáře

Napsat komentář