Domů Zahrada Dešťová zahrada, na co slouží a jak funguje

Dešťová zahrada, na co slouží a jak funguje

Dešťové zahrady se u nás zatím velmi nepoužijí, zůstávají spíše v pozadí. Dokonce je tento pojem pro mnohé neznámý. Co si vlastně pod dešťovou zahradou představit? Proč je dobré při koncipování pozemku s takovou zahradou počítat? K čemu slouží a jak funguje?

Co je dešťová zahrada

Důvodem, proč se stále častěji zajímáme o udržitelné hospodaření s vodou, jsou klimatické změny. Mezi časté projevy patří zejména dlouhotrvající sucho a povodně. Dobrá zpráva je, že tyto výkyvy lze zmírnit jednoduchým a přirozeným způsobem. Pomoci nám může tzv.bioretenční systém. Jeho myšlenka vznikla v 90. letech minulého století ve státě Maryland a původně měl fungovat jako nástroj zpomalení odtoku dešťové vody z intenzivních bouří a nahradit klasické protipovodňové nádrže.

Dešťová zahrada je cílená deprese (prohlubeň), určená na sběr dešťové vody z pevných ploch: střech, chodníků, parkovišť apod. Voda tak přirozeně vsákne do podloží a nedochází ke zbytečnému odvodňování krajiny. Tento systém dobře funguje iv soukromé záhrade.Správne navržena dešťová zahrada zpomalí odtok vody z prostředí, čímž se zvětší možnosti jejího vstřebání do půdy. Nevytváří však podmínky pro stojatou vodu. Vizuálně si pod pojmem dešťová zahrada můžeme představit společenství rostlin, které odolávají extrémním podmínkám krátkodobého zamokření. Může tedy být nejen funkční, ale i krásnou částí našeho okolí.

Kam ji umístit

Dešťovou zahradu lze umístit v blízkosti domu tak, aby zachycovala dešťovou vody ze střechy a jiných pevných ploch. Je však nutné dodržovat doporučenou vzdálenost minimálně 4 m, aby voda neprosakovala k základům stavby. Nejlepší je umístit ji ve sluneční části zahrady. Určitě však ne pod velkými stromy ani na místě velkých kořenových struktur, septiku apod. Také je nutné znát hladinu podzemní vody. Maximální hladina by měla být 1 ma více pod místem vsakování.

Standardní hloubka dešťových zahrad u rodinných domů se pohybuje okolo 30 cm. Jejich celkové rozměry však závisí na několika faktorech, jako je velikost odvodněných zpevněných ploch, svažitost terénu nebo typ půdy. Například při větším sklonu terénu musí být retenční deprese hlubší a dimenzovaná na větší objem vody. Typ půdy zase ovlivňuje rychlost vsakování vody do podloží. Dešťové zahrady na jílovité půdě musí být mnohem větší než na písčitých půdách. Vzhled a tvar dešťové zahrady by měly být sladěny s celkovým konceptem úprav pozemku.

Vybudování dešťové zahrady

Při budování dešťové zahrady se nejprve stanoví potřebná velikost, tvar a umístění v závislosti na podmínkách a celkového konceptu zahrady. Správně navržená dešťová zahrada by měla umožňovat odtok vody do 48 hodin. Proto je velmi důležité znát místní půdní podmínky av případě potřeby záhon oddrenážovať. Pro zjištění vhodného umístění můžete udělat jednoduchý test. Na vybraném místě vykopejte jamku hlubokou 20 cm a naplňte ji vodou. Pokud voda do podloží vsakuje více než 24 hodin, místo není pro založení dešťové zahrady vhodné.

Dno dešťové zahrady musí být v rovině. Spodní stranu záhonu (protilehlou k přítoku vody) třeba zabezpečit bariérou (hrázky ze zeminy nebo pevným překladem), která udržuje vodu na místě určeném pro vsakování. Po vykopání zahrady do požadované hloubky a tvaru je možné pro zlepšení vlastností půdy přidat zahradnický kompost (třeba s ním počítat při stanovení hloubky).

Dešťová voda přitéká z pevných ploch do zahrady buď po povrchu, nebo pod ním. Jeho vyústění třeba zabezpečit vrstvou kamene, který zabrání vyplavování hlíny z okrajů záhonu. Po rozmístění vybraných rostlin se může začít s jejich sázením. Čerstvá výsadba bude vyžadovat občasnou údržbu – za sucha je nutné mladé rostliny zavlažovat, případně odstraňovat plevel. Po zapojení je společenství rostlin víceméně soběstačné.

Výhody dešťové zahrady

 • Zmírňuje vedro během letních měsíců (vypaření a sklizena dešťová voda v zahradě sníží teplotu v průměru asi o 2 ° C).
 • Zvyšuje vlhkost vzduchu na pozemku.
 • Snižuje prašnost a výskyt alergenů v ovzduší.
 • Shromážděná dešťová voda má praktické využití na zalévání.
 • Ušetří finance (výdaje na odkanalizování dešťové vody).
 • Zmiernňuje riziko povodní.
 • Zvyšuje zásoby podzemních vod.
 • Nevytváří podmínky pro stojatou vodu, takže se není třeba obávat komárů.
 • Vytvoří útočiště pro volně žijící živočichy včetně ptáků a motýlů.
 • Vrátí vodu do malého vodního cyklu (střecha jednoho rodinného domu přispěje každý rok k úbytku cca 100 m 3 vody).
 • Vytvoří unikáty ekosystém, který může být zároveň estetickým skvostem zahrady.

„Dešťová zahrada může být nádherným klenotem na vašem pozemku a vhodným prostorem na relax, který zároveň chrání kvalitu vodních zdrojů ve vašem okolí.“

Vhodné druhy rostlin

Výběr rostlin do dešťových zahrad není jednoduchý, protože budou vystaveny extrémním podmínkám. V období dešťů musí odolávat dočasnému zamokření av období sucha nedostatku vláhy. Mezi použitelné druhy můžeme začlenit mnohé trvalky, trávy a keře: čechrava čínská ( Astilbe chinensis ), Vrbica ( Lythrum salicaria ), rudbekie zářivá ( Rudbeckia fulgida ), Agastache anýzová ( Agastache foeniculum ), hvězdnice novoanglická ( Aster novae-angliae ), jazyčník ( Ligularia, The Rocket ‚ ), puškvorec obecný (Acorus calumus ), sítina rozložitá ( Juncus effusus ), proso pruţným ( Panicum virgatum ), kosatec žlutý (Iris pseudacorus ), konopáč ( Eupatorium maculatum ) a další.

Žádné komentáře

Napsat komentář